Over

1980

Op 16 juni 1980 werd aan de stichtende leden in de Salons Louise van de Hilton, in aanwezigheid van 180 aanwezigen, het kenteken overhandigd samen met de wimpel van de club. Onder leiding van Rik Van Mingeroet, stichtend voorzitter.

 

De charter-day had plaats in het stadhuis van Brussel in aanwezigheid van een 250-tal genodigden. Op het galafeest s’avonds (in de Trade Mart) telden wij 890 aanwezigen.

1981


Lions Club Brussel Hoofdstad ontvangt op 28 maart 1981 zijn charter als 150ste club van het District 112 en als eerste Nederlandstalige Lions Club te Brussel.

 

Onze peterclubs zijn LC Brussels Overseas (die ons “de vlag” schonk) en LC Bruxelles Nations, die voor de “klok” en de “hamer” zorgde.

 

1982 


Op 28 januari 1982 verschijnen de statuten van de VZW LC Brussel Hoofdstad in de bijlage van het Belgische Staatsblad.


1992


Tijdelijke Jumelage met Lions Club Den Haag Centrum (tot 1994)

 

1997


Lions Club Brussel Hoofdstad ligt aan de basis van de oprichting van LC Brussel Munt in 1997 en is er peterclub van.


2009


Lions Club Brussel Hoofdstad is peterclub van LC Brussels Amigo