Mensen

IN MEMORIAM

 

Wij verloren volgende vrienden sinds het ontstaan van onze club:

 

Stathakis Michael (1991)     

Jan Baron Delva (1998)

Peeters Paul (2002)   

Rosier Michel (2003)

Goeman Willy (2005)

Hugo Adriaens (2006)

Jan Van Swinderen (2007)

Henri van Soest (2010)

Bogaert Jan (2011)

Clément André (2015)

Katharina Erard (2015)

Chris Présiaux (2015)

Nestor De Voghel (2016)

Walter Schamp (2019)

Rik Van Mingeroet, Stichtend Voorzitter

Rik Van Mingeroet (2018)

Stichtend Voorzitter

MET "MELVIN JONES"

VEREREMERKTE LEDEN

 

Lions of niet-Lions die een speciale bijdrage binnen het Lionisme hebben geleverden of een bedrag van 1.000$ aan LCIF (Lions Clubs International Foundation) hebben geschonken, kunnen een erkenning bekomen dankzij het Melvin Jones Fellowship. Deze kan door één Lion of door een Club worden aangevraagd. De bekroonde persoon ontvangt dan een mooie pin, een gegraveerde plaat en een felicitatiebrief. Vanaf een tweede bekroning maakt de gelauwerde deel uit van het Melvin Jones Fellowship Progressive programma.


Deze eer viel te beurt aan achtereenvolgens:


Jan Van Swinderen, Paul Peeters, Willy De Vriendt, Rik Van Mingeroet, Michel Rosier, Henri van Soest, Felix Cordie,  Walter Schamp, Hugo Van den Broeck, Wilfried Coene, Gilbert Hertecant, Karel Van Alsenoy, André Clément, André De Brandt, Dick Dolmans

DISTRICTFUNCTIES VAN LEDEN

 

Rik Van Mingeroet: gouverneur 1983-1984, District 112 Belgium

Willy De Vriendt: gouverneur 1994-1995, District 112 C Belgium

Henri van Soest: gouverneur 1965-1966, District 112 Belgium

Karel van Alsenoy: zonevoorzitter 1984-1985

Michel Rosier: secretaris-generaal 1994-1995, District 112 C Belgium

Henriette Vander Elst: zonevoorzitter 2015-2016

André De Brandt: secretaris 2015-2016, District 112 C Belgium 

Sebastiaan Temmermans: secretaris-generaal, District 112 C Belgium

Bart Vande Voorde: penningmeester, District 112 C Belgium

VOORZITTERS

 

1980-1982: Rik Van Mingeroet                

1982-1984: Jan Delva                              

1984-1985: Karel Van Alsenoy                

1985-1986: André De Brandt

1986-1987: Joss De Bondt

1987-1988: Willy De Vriendt

1988-1989: Hans Berquin

1989-1990: Albert Pissens

1990-1991: Wilfried Coene                  

1991-1992: Guido Van Roost                    

1992-1993: Michel Rosier                          

1993-1994: Luc Haesaert

1994-1995: Andreas Van de Voort

1995-1996: Vik Vanderschrick

1996-1997: Fons Gallet

1997-1998: Bert Hertecant

1998-1999: Pierre Forier      

1999-2000: Hugo Van den Broeck

2000-2001: Dick Dolmans                            

2001-2002: Bert Hertecant                          

2002-2003: Walter Schamp

2003-2005: Jan Bogaert

2005-2006: Wilfried Coene

2006-2007: Jonny Vandecasteele

2007-2008: André Clément

2008-2009: Katharina Erard

2009-2011: André De Brandt

2011-2013: Pierre Bouckaert

2013-2015: Marc Caeyers

2015-2016: Herman Declercq

2016-2017: Ioana Covaci

2017-2018: Sebastiaan Temmermans

2018-2020: Bart Vande Voorde

2020-2022: Marc Caeyers

2022-2023: André De Brandt